เมล็ดกัญชาหิมะขาว

5,20

สปีชีส์: 80% Indica

THC: 18%

ความสูงภายในโดยประมาณ: 60-80 ซม

ความสูงภายนอกโดยประมาณ: 0.90-135 ซม.

ผลผลิตโดยประมาณสูงถึง: 600 กรัม / ลบ.ม.

ผลผลิตกลางแจ้งโดยประมาณ: 300 ต่อต้น

ระยะเวลาออกดอกภายใน: 7ถึง8สัปดาห์

เดือนที่เก็บเกี่ยว: กันยายน/ตุลาคม

สกุล: หญิง

หิมะขาว ในการใช้ยา: ความเครียดปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกระตุกร้องเรียนระบบทางเดินอาหารคลื่นไส้และภาวะซึมเศร้า
เมล็ดกัญชาฟรี

เรียนลูกค้าเราใช้กฎหมาย GDPR และที่นี่คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับมัน นอกจากนี้เมื่อยอมรับกฎหมาย GDPR ของเราคุณระบุว่าคุณอายุ 18 ปีขึ้นไป