แสงเหนือหมอกควันเมล็ดกัญชา

4,16

สปีชีส์: 70% Sativa 30 Indica

THC: 18%

ความสูงโดยประมาณใน: 1.20 ถึง 1.60

ความสูงภายนอกโดยประมาณ: 1.40 ถึง 2.00

ผลผลิตโดยประมาณสูงถึง: 600 กรัม / ลบ.ม.

ผลผลิตโดยประมาณภายนอก: 500 กรัมต่อต้น

ระยะเวลาออกดอกภายใน: 11ถึง12สัปดาห์

เดือนที่เก็บเกี่ยว: กันยายน/ตุลาคม

สกุล: หญิง
เมล็ดกัญชาฟรี

เรียนลูกค้าเราใช้กฎหมาย GDPR และที่นี่คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับมัน นอกจากนี้เมื่อยอมรับกฎหมาย GDPR ของเราคุณระบุว่าคุณอายุ 18 ปีขึ้นไป